Schietsport

Veiligheid boven alles !

De schietsport is, in tegenstelling tot hoe veel leken het aanvoelen, een extreem veilige sport. Dit blijkt o.a. uit het feit dat wij de geringste verzekeringspremie moeten betalen van zowat alle sporttakken. Volgens die schaal zijn wij even gevaarlijk als bridge!

Hoe komt dit ?

Omgaan met en bezit van wapens brengen een groot verantwoordelijkheidsbesef mee. Dit besef uit zich in de wijze waarop wij onze wapens bewaren en hanteren. Enkel perfecte discipline op dat vlak heeft ervoor gezorgd dat wij tot op heden in Belgie onze hobby nog mogen beoefenen ...

Bovendien hoeft men in de omgang met wapens eigenlijk vooral drie eenvoudige regels voor ogen te houden, om de veiligheid te waarborgen:

I. Behandel een wapen altijd als ware het geladen !

Dit houdt vanalles in: Vergewis je van ieder wapen waar je mee in aanraking komt, of het ontladen is ! Ook bij wapens waarvan je nooit zou verwachten dat ze geladen kunnen zijn: lader uitnemen, trommel en kamer(s) inspecteren ! Raak nooit de trekker aan tenzij je de schietschijf in het vizier hebt en wilt schieten. Vertrouw ook nooit zomaar op veiligheidsmechanismen (veiligheidspal, enz.).

II. Richt je wapen nooit op iets dat je niet raken wil !

Dit is eveneens een fundament. Wapens worden enkel op de doelen gericht, op de schietbaan. Naar een persoon wijzen is ondenkbaar. Niet per ongeluk, niet wanneer je wapen 'ontladen' is, nooit. Het is de onvergeeflijkste fout die je kan maken.

III. Wees zeker van wat er zich achter je doel bevindt !

Wees zeker van je doel is een notie die niet alleen voor de jacht opgaat. De achtergrond is zr belangrijk. Daarom schieten we enkel op de schietbaan waar de achtergrond een ondoordringbare kogelvang is ! Iedere wapenmanipulatie gebeurt met je wapen in de richting van die kogelvang.

Dit zijn slechts de basisnoties !

Onze volledige voorschriften vindt u in ons Huishoudelijk Reglement, waar alle leden en bezoekers zich niet enkel naar te gedragen hebben, maar hetgeen ook volledig geacht wordt gekend te zijn. Onze sport is niet alleen uiterst veilig, samen houden we ze uiterst veilig !

Schieten een sport ?

Wie nooit de schietsport beoefend heeft, beschouwt de schietsport niet echt als een sport. Niets is echter minder waar.

Het schieten is inderdaad geen actiesport, en een toeschouwer heeft de indruk dat alles vanzelf gaat. Het schieten is immers een "inwendige" of een "concentratie" sport. Wat niet wegneemt dat een goede algemene conditie zeer belangrijk is voor een topschutter. Tot de basistraining van een schutter behoort joggen, zwemmen, fietsen, kracht en duurtraining, naast de specifieke schiettraining.

De concentratie en de zelfbeheersing die een schutter moet opbrengen bij elk schot die hij (of zij) afvuurt is te vergelijken met de concentratie die een sprinter moet opbrengen bij de start van de 100m sprint. Alleen moet een schutter deze concentratie 60 maal opbouwen in een periode van 1hr30min. Het is niet uitzonderlijk dat een schutter na een wedstrijd volledig uitgeput is, zowel mentaal als fysiek. Een wedstrijdkarabijn kan tot 7kg wegen.

Door het feit dat een algemene goede conditie voldoende is, maar dat vooral zelfbeheersing, concentratie, en techniek doorslaggevend zijn, is de leeftijd van de competitieschutters zeer uiteenlopend. Sommige topschutters hebben reeds deelgenomen aan 4, 5 of zelfs 6 Olympische Spelen. Een bijkomend feit bij deze langdurige sportcarrires is : de sportiviteit. Ik denk dat er in geen enkele andere sport een even grote sportiviteit bestaat als in de schietsport. Natuurlijk zijn de verliezers teleurgesteld, maar in geen enkel andere sport wordt een winnaar zo vaak gefeliciteerd door zijn collega atleten als bij het schieten. Het feit dat schieten een tot en met individuele sport is, is daarvan waarschijnlijk de basis. Een tegenstander kan jouw resultaten niet benvloeden en jij kan die van je tegenstander niet benvloeden. Iedere atleet is ten volle verantwoordelijk voor zijn eigen resultaat.

Met training en doorzettingsvermogen is iedereen in staat een redelijk niveau te halen in de schietsport. Wie zich een discipline eigen maakt en bereid is redelijk wat tijd in training te investeren kan tot de top of subtop geraken in Belgi. Wie echter een echte topper wil worden moet keihard trainen, en dit, afhankelijk van het aangeboren talent, vaak gedurende jaren.

Chinese Wijsheid in Dichtvorm

(ca. 4000 jaar oud, vertaald door Thomas Merten, oorspronkelijke titel Tsang - Tze)

De Drift om te winnen

Als een boogschutter schiet om niet,
Dan is hij een en al vaardigheid.

Als hij schiet om een koperen gesp,
Is hij al nerveus.

Als het om goud gaat is hij volkomen verblind
En als hij twee doelen ziet is hij zijn hoofd kwijt.

Zijn vaardigheid is onveranderd,
Maar de prijs maakt hem gespleten.

Verlangen krijgt de overhand,
Hij denkt meer aan winnen dan aan richten,

En door de drift van het winnen,
Verliest hij al zijn kracht.

Wat is Sportschieten ?

In eenvoudige bewoordingen of in een eenvoudige structuur het sportschieten uitleggen is een bijna onmogelijke taak. Als sport omvat het Schieten bijna evenveel disciplines als Atletiek.

Het ISSF (International Shooting Sport Federation) (tot voor kort U.I.T) genaamd is de international bond die ervoor instaat dat alle schutters over de ganse wereld een uniform reglement hebben om hun sport te beoefenen. In de praktijk is het wel zo dat er bijna oneindig meer disciplines bestaan dan er door het ISSF erkend zijn. Dit komt vooreerst door de moeilijkheidsgraad van de erkende disciplines, en, door plaatselijke gewoontes en wetgevingen. Maar er mag gesteld worden dat alle sportdisciplines bij het schieten hun basis hebben bij de ISSF reglementen. Er zijn 17 Olympische Schietdisciplines, die in 4 hoofdgroepen kunnen onderverdeeld worden, nml, Kleischieten, Karabijnschieten, Pistoolschieten, en , Lopend Doel schieten.

De Sporttakken die op deze bladzijden behandeld worden zijn de "DOELSCHUTTERS". Maar ook bij het doelschieten is er eveneens een grote diversiteit. Met doelschieten bedoelen we het schieten vanaf een vast schietpunt naar een kartonnen schijf, met karabijn of pistool.

De verschillende disciplines onderscheiden zich door het gebruikte wapen (pistool of karabijn), de afstand tot het doel (10m, 50m, 100m, 300m), de houding (staand, liggend, knielend, of een combinatie van deze houdingen), het kaliber van het wapen ( .177, .22 , .32, .38, enz.), het aantal schot per wedstrijd (40, 60, 120)

Uitzonderlijk aan deze sport is de diversiteit in leeftijden van de deelnemers, de jongste olympische kampioen ooit was 16 jaar (Konstatin Lukashik in 1992) en de oudste olympische kampioen ooit was er 72 (Oscar Shawn in 1920).

Begeleiding op Shooting World

Schietstand Shooting World zet zich in om zowel de beginnende alsook de gevorderde schutter de nodige bekwame begleiding te bieden. We brengen u graag in contact met onze schietmonitoren die zowel lessen voorzien om voor de hanterings- en schietproef te slagen, als voor verdere vervolmaking van uw schietprestaties.

Om een afspraak te maken met een schietmonitor, gelieve ons contactformulier te gebruiken. U kan ook contact opnemen met de schietstand via volgend telefoonnummer : 03/458.52.22.

Nieuwkomers kunnen ook nog extra info terugvinden op onze nieuwkomers pagina.

Schietdisciplines

Hieronder een overzicht en korte beschrijving van :

 • 1. Schietwedstrijden V.S.K., ingericht door Verenigingen, aangesloten bij het V.S.K. Sommigen ervan noemt men ook wel eens 'funshoots'.
 • 2. De Schietsportdisciplines die in Belgie beoefend worden in overeenstemming met de reglementen van de U.I.T. (Internationale Schutters Unie). Uitzonderingen zijn de disciplines 8, 16 (voor heren), 17 en 100 m 3 x 20, die typisch Belgisch zijn.

Specifieke V.S.K. wedstrijden/disciplines :


 
Bench-rest (precisieschieten met steun)
De schutter is gezeten aan een schiettafel of -bank.
Het wapen rust op een driepikkel aan de voorkant en op een zandzak aan de achterkant.
Deze bijzondere opstelling maakt het mogelijk de bewegingen tot een minimum te herleiden.

De kunst bestaat erin om de kogelinslagen op een zo klein mogelijke oppervlakte samen te plaatsen (enkele mm). Men gebruikt schoudervuurwapens van hoge precisie, altijd voorzien van een telescopisch vizier met sterke vergroting. De schijven zijn geplaatst op afstanden van 100 m, 200 m en 300 m.

Deze sport, zeer populair in de Verenigde Staten, Canada, en in Australi waar zelfs wedstrijden worden gehouden op 1000 en 1200 yards (911 en 1008 meter), heeft nu zijn eigen nationale en internationale wedstrijden.

   Zin in nog wat meer info mbt Bench-rest ?   Download het Bench-rest artikel 
Militaire wapens (Ordonnance)
 Kaliber : niet groter dan 8 mm
 Wapens : elk zwaar kaliber geweer dat gediend heeft tot bewapening van militaire troepen: Fal, mauser, Garand, M1, Lee-Enfield, enz...   Enkel originele standaardrichtmiddelen toegelaten !
 Schietprogramma : 20 (of 30) schoten in liggende houding. Vaak ingedeeld in voor/na 1945, halfautomaten/grendelgeweren ...

 
Lever action
 Kaliber : 30-30, .38, .357, .44
 Wapens : elk karabijn met onderliggende beugelhefboom. Mogelijk aparte categorin voor .30-30 en .22lfb..De Schietsportdisciplines

Opgelet : 300 meter disciplines kunnen niet geschoten worden bij Zilverberg !
Dit soort afstanden kunnen in Belgie enkel geschoten worden op militaire schietstanden.
Via het KVBSV worden er voor onze leden schietingen op 300 meter georganiseerd.

Discipline 3
Zwaar Kaliber Standaard Geweer - 3 houdingen - 100 m
 Kaliber : niet groter dan 8 mm
 Gewicht van het wapen : niet meer dan 5,5 kg
 Trekkerdruk : minimum 1500 gr
 Schietprogramma : 60 schoten in 3 houdingen
 • 20 schoten liggend
 • 20 schoten staand
 • 20 schoten geknield
Volledige tijdsduur : de drie houdingen in 2u.30min - incl. proefschoten.

Opmerking : idem discipline 2.

 
Discipline 4
Klein Kaliber Vrij Geweer - 60 schoten liggend - 50 m
 
-- Olympische discipline --
 Kaliber : 5,6 mm (.22 long rifle)
 Gewicht van het wapen : niet meer dan 8 kg
 Schietprogramma : 60 schoten in liggende houding
 Volledige tijdsduur : 1u.30min - incl. proefschoten.

 
Discipline 5
Klein Kaliber Standaard Geweer - 60 schoten liggend - 50 m
 Kaliber : 5,6 mm (.22 long rifle)
 Gewicht van het wapen : niet meer dan 8 kg
 Schietprogramma : Dames - Junioren - Kadetten
 60 schoten in liggende houding
 Volledige tijdsduur : 1u.30min - incl. proefschoten.

 
Discipline 6
Klein Kaliber Vrij Geweer - 3 houdingen - 50 m
 
-- Olympische discipline --
 Kaliber : 5,6 mm (.22 long rifle)
 Gewicht van het wapen : niet meer dan 8 kg
 Schietprogramma : 120 schoten in 3 houdingen
 • 40 schoten liggend (in 1u.00min., incl. proefschoten)
 • 40 schoten staand (in 1u.30min., incl. proefschoten)
 • 40 schoten geknield (in 1u.15min., incl. proefschoten)
 
Discipline 7
Klein Kaliber Standaard Geweer - 3 houdingen - 50 m
 
-- Olympische discipline --
 Kaliber : 5,6 mm (.22 long rifle)
 Trekkerdruk : minimum 1500 gr
 Schietprogramma : 60 schoten in 3 houdingen
 • 20 schoten liggend
 • 20 schoten staand
 • 20 schoten geknield
Volledige tijdsduur : de drie houdingen in 2u.30min - incl. proefschoten.

Opmerking : Hetzelfde wapen moet gebruikt worden voor de drie houdingen.

 
Discipline 8
Vrij Geweer - 10 m
 Kaliber : 5,6 mm
 Munitie : .22 ("Z") = gereduceerde lading
 Volledige tijdsduur : 1u.15min - incl. proefschoten.

 
Discipline 9
Luchtgeweer - 10 m
 
-- Olympische discipline --
 Kaliber : 4,5 mm (.177)
 Schietprogramma :
Heren en Junior Heren :
60 schoten in staande houding; in 1u.45min. - incl proefschoten

Dames, Junior Dames, Cadetten :
40 schoten in staande houding; in 1u.15min. - incl proefschoten

 
Discipline 11
Luchtpistool - 10 m
 
-- Olympische discipline --
 Kaliber : 4,5 mm (.177)
 Schietprogramma :
Heren en Junior Heren :
60 schoten in staande houding; in 1u.45min. - incl proefschoten

Dames, Junior Dames, Cadetten :
40 schoten in staande houding; in 1u.15min. - incl proefschoten

 
Discipline 13
Center Fire of Zwaar Kaliber pistool - 25 m
 Kaliber : 7,62 mm tot 9,65 mm (.32 - .38)
 Wapen : Pistool of revolver
 Schietprogramma : 60 wedstrijdschoten verdeeld in 2 delen van elk 30 schoten.

1e deel - Precisiegedeelte :
6 reeksen van 5 schoten in een tijdspanne van 6 min. per reeks.
Vr het begin van dit deel wordt een proefreeks van 5 schoten gevuurd in 6 minuten.

2e deel - Snelvuurgedeelte (duel) :
6 reeksen van 5 schoten. Gedurende elke reeks is de schijf 3 sec. zichtbaar en 7 sec. in profiel weggedraaid. Vr het begin van dit deel wordt een proefreeks van 5 schoten gevuurd.


 
Discipline 14
Standaard pistool - 25 m
 Kaliber : 5,6 mm (.22 short)
 Wapen : Pistool
 Schietprogramma : 60 wedstrijdschoten verdeeld in 3 delen van elk 20 schoten.

1e deel :
4 reeksen van 5 schoten in een tijdspanne van 150 sec. per reeks.

2e deel :
4 reeksen van 5 schoten in een tijdspanne van 20 sec. per reeks.

3e deel :
4 reeksen van 5 schoten in een tijdspanne van 10 sec. per reeks.


 Vr het begin van het 1ste deel wordt een proefreeks van 5 schoten gevuurd in een tijdspanne van 150 sec.

 
Discipline 16
Sportpistool - 25 m
 
-- Olympische discipline --
 Kaliber : 5,6 mm (.22 Long Rifle)
 Wapen : Pistool of revolver
 Schietprogramma : 60 wedstrijdschoten verdeeld in 2 delen van elk 30 schoten.

1e deel - Precisiegedeelte :
6 reeksen van 5 schoten in een tijdspanne van 5 min. per reeks.
Vr het begin van dit deel wordt een proefreeks van 5 schoten gevuurd in 5 minuten.

2e deel - Snelvuurgedeelte (duel) :
6 reeksen van 5 schoten. Gedurende elke reeks is de schijf 3 sec. zichtbaar en 7 sec. in profiel weggedraaid. Vr het begin van dit deel wordt een proefreeks van 5 schoten gevuurd.


 
Discipline 17
Super kaliber Pistool - 25 m
 Kaliber : .40, .41, .44, .45, 10 mm auto en andere vergelijkbare kalibers >.38
 Wapen : Zwaar kaliber pistool of revolver
 Schietprogramma : 30 wedstrijdschoten verdeeld in 2 delen van elk 15 schoten.

1e deel - Precisiegedeelte :
3 reeksen van 5 schoten in een tijdspanne van 6 min. per reeks.
Vr het begin van dit deel wordt een proefreeks van 5 schoten gevuurd in 6 minuten.

2e deel - Snelvuurgedeelte (duel) :
3 reeksen van 5 schoten. Gedurende elke reeks is de schijf 3 sec. zichtbaar en 7 sec. in profiel weggedraaid. Vr het begin van dit deel wordt een proefreeks van 5 schoten gevuurd.


 
Discipline 18
Snelvuurluchtpistool Snelvuurdiscipline - 10m
 Kaliber : 4,5 mm (.177)
 Wapen : Semi-automatisch luchtpistool - 5 schoten
 Schietprogramma : reeksen van 5 schoten in 10 seconden.; 1 schot op elk van de 5 schijven :
Heren en Junior Heren :
60 schoten (12 reeksen van 5 schoten). Vr het begin wordt een proefreeks van 5 schoten gevuurd.

 
Discipline 19
Snelvuurluchtpistool Standaarddiscipline - 10m
 Kaliber : 4,5 mm (.177)
 Wapen : Semi-automatisch luchtpistool - 5 schoten
 Schietprogramma : reeksen van 5 schoten in 10 sec., op n enkele schijf :

Heren en Junior Heren :
60 schoten (12 reeksen van 5 schoten).

Dames, Junior dames en Cadetten :
40 schoten (8 reeksen van 5 schoten).
Vr het begin wordt een proefreeks van 5 schoten gevuurd.

 

I P S C
Parcoursschieten